Miniature power Relay
SYS SYS1 SYS1K DSY2Y SRB SJ-M(3,5A) SJ-M(10A) S J SJE S H
SRD SRI SRDH SRU SPA SMA SMC SMI-1P SMI-2P SMIH
S Z SMH SMT-F SMT SMT-2P SFK-P SFK DI1U-P DI1U SLA
SLC SLI SLC-K SFB SFD SFD-P SME SMET SFC  
Automobile Power Relay
SARA SARK SARG SARD SARM SARW-1 CAR SARB SARS SARC
SART SARE SARL SARL-K SARL-H SARW SARH SARF    
Maganetic Latching Relay
SY73 SMAE SMAH SMAT            
                   

SART

External Dimension(mm) 28.0×25.0×29.4
Contact Capacity 30A 14VDC
Coil Power(w) 1.44
Dielectric Strength 750VAC

Manual

SARE

External Dimension(mm) 27.4×27.4×21.5
Contact Capacity 40A 14VDC
Coil Power(w) 1.80
Dielectric Strength 500VAC

Manual

SARL

External Dimension(mm) 30.0×30.0×25.0
Contact Capacity 40A 14VDC
Coil Power(w) 1.80
Dielectric Strength 750VAC

 

Manual

SARL-K

External Dimension(mm) 28.0×28.0×25.0
Contact Capacity 40A 14VDC
Coil Power(w) 1.30
Dielectric Strength 750VAC

Manual

SARL-H

External Dimension(mm) 28.0×28.0×50.0
Contact Capacity 40A 14VDC
Coil Power(w) 1.80
Dielectric Strength 500VAC

Manual

SARW

External Dimension(mm) 17.3×14.7×19.3
Contact Capacity 15A 14VDC
Coil Power(w) 1.10
Coil voltage: 6-24VDC

Manual

SARH

External Coil Power (w): 0.80,1.30,1.60
Dimensions (mm): 22.8×14.8×17.5
Capacity: 30A 14VDC/20A 30VDC
Coil voltage: 6-24VDC

Manual

SARF

External Coil Power (w): 1.6,2.0
Dimensions (mm): 26.4×26.4×25.2
Capacity: 70A 14VDC
Coil voltage: 6-24VDC

Manual

 
상호 : (주)한진일렉트로닉스 | 대표 : 황학근 | 사업자등록번호 : 121-21-46652 | E-mail : hhakgeun@hanmail.net / hhakgeun@hjrelay.com
주소 : 인천광역시 동구 송현동 129번지 인천산업유통센터 36동 301~302호 | TEL : 032-506-3592 | FAX : 032-232-3592