Miniature power Relay
SYS SYS1 SYS1K DSY2Y SRB SJ-M(3,5A) SJ-M(10A) S J SJE S H
SRD SRI SRDH SRU SPA SMA SMC SMI-1P SMI-2P SMIH
S Z SMH SMT-F SMT SMT-2P SFK-P SFK DI1U-P DI1U SLA
SLC SLI SLC-K SFB SFD SFD-P SME SMET SFC  
Automobile Power Relay
SARA SARK SARG SARD SARM SARW-1 CAR SARB SARS SARC
SART SARE SARL SARL-K SARL-H SARW SARH SARF    
Maganetic Latching Relay
SY73 SMAE SMAH SMAT            
                   

SARA

External Dimension(mm) 14.3×7.2×13.5
Contact Capacity 30A 16VDC
Coil Power(w) 0.60,0.80
Dielectric Strength 500VAC

Manual

SARK

External Dimension(mm) 12.9×12.3×9.9
Contact Capacity NO:30A,NC:25A
Coil Power(w) 0.55,0.80
Dielectric Strength 500VAC

Manual

SARG

External Dimension(mm) 17.5×9.2×13.2
Contact Capacity 20A 14VDC
Coil Power(w) 0.56
Dielectric Strength 500VAC

 

Manual

SARD

External Dimension(mm) 15.5×12.2×13.8
Contact Capacity 5A 250VAC
Coil Power(w) 0.60
Dielectric Strength 750VAC

Manual

SARM

External Dimension(mm) 19.5×15.4×15.0
Contact Capacity 15A 14VDC
Coil Power(w) 0.80
Dielectric Strength 1,500VAC

Manual

SARW-1

External Dimension(mm) 17.2×14.5×19.7
Contact Capacity 15A 14VDC
Coil Power(w) 1.10
Dielectric Strength 1,000VAC

Manual

CAR

External Dimension(mm) 27.9×28.0×28.0
Contact Capacity 15A 24VDC
Coil Power(w) 1.60
Dielectric Strength 500VAC

Manual

SARB

External Dimension(mm) 26.0×21.0×20.5
Contact Capacity 30A 14VDC
Coil Power(w) 1.80
Dielectric Strength 750VAC

Manual

SARS

External Dimension(mm) 23.0×15.5×26.0
Contact Capacity 25A 14VDC
Coil Power(w) 1.20,1.50
Dielectric Strength 1,000VAC

Manual

SARC

External Dimension(mm) 22.5×15.0×25.2
Contact Capacity 20A 14VDC
Coil Power(w) 1.30,1.50
Dielectric Strength 500VAC

Manual

 
상호 : (주)한진일렉트로닉스 | 대표 : 황학근 | 사업자등록번호 : 121-21-46652 | E-mail : hhakgeun@hanmail.net / hhakgeun@hjrelay.com
주소 : 인천광역시 동구 송현동 129번지 인천산업유통센터 36동 301~302호 | TEL : 032-506-3592 | FAX : 032-232-3592